CZ Česky

uvod

Introduction ikona
Organisational Structure ikona
Public relations ikona
pozadí
DRÁŽNÍ INSPEKCE
Drážní inspekce byla zřízena ustanovením § 53a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 77/2002 Sb., jako organizační složka státu a zahájila svou činnost 1. 1. 2003.

Dráżní inspekce plní funkci nezávislého národního orgánu pro odborné šetření příčin mimořádných událostí (nehod) v drážní dopravě. Na drahách železničních, tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních (metro) provádí šetření příčin a okolnosti vzniku mimořádných událostí.