EN Česky

Elektronická komunikace

Drážní inspekce přijímá zprávy pomocí elektronické podatelny a od 30. 10. 2009 také přes Datové schránky. Drážní inspekce upozorňuje, že zpráva obsahující osobní údaje zaměstnanců musí mít v systému Datové schránky příznak: „Do vlastních rukou".

Datová schránka: vi6aigp

Od 30. 10. 2009 má Drážní inspekce aktivovánu datovou schránku (viz zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra. a provozovatelem Česká pošta, s. p.. Podrobné informace jsou na adrese http://datoveschranky.info/. Drážní inspekce má zřízenu jednu datovou schránku, přes kterou jsou doručovány zprávy pro všechna pracoviště DI. Maximální přípustná velikost zprávy od doručitele je stanovena vyhl. č. 194/2009 Sb..

Elektronická podatelna: mail@dicr.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou adresovaných Drážní inspekci. Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána.

Datové zprávy lze podávat také na technických nosičích informací v podatelně Drážní inspekce na adrese Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, a to v pracovní dny mezi 8.30 a 13.30 hodin. Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD (uložené dle standardu ISO9660 včetně rozšíření Joliet nebo Rock Ridge) či USB úložištích (při použití systému souborů FAT16/32,eXFAT, NTFS nebo ext2/3/4).

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Základním datovým formátem textových dokumentů a kombinovaných textových a obrazových dokumentů je datový formát Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A) – verze 1.7 a vyšší.

Datovým formátem textových a tabulkových dokumentů je:

 • datový formát Open document text (odt);
 • datový formát Open document spreadsheet (ods);
 • datový formát Rich Text Format (RTF);
 • datový formát Microsoft office Word (doc, docx);
 • datový formát Microsoft office Excel (xls, xlsx);
 • datový formát Microsoft office Powerpoint ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation);
 • datový formát HTML;
 • datový formát xml (Extensible Markup Language Document);
 • datový formát prostý text (txt).

Datovým formátem statických obrazových dokumentů je:

 • datový formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948);
 • datový formát Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný);
 • datový formát Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918).

Datovým formátem dynamických obrazových dokumentů je:

 • datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818);
 • datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172);
 • datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu MPEG 4 Video (MPEG, MPG, ISO/IEC 14496 );
 • datový formát umožňující uložení Audio Video Interleaved Format (AVI);
 • datový formát umožňující uložení Material Exchange Format (MXF) – MPEG-2 nebo J2K bezztrátově komprimovaný;
 • datový formát Graphics Interchange Format (GIF).

Datovým formátem zvukových dokumentů je:

 • datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2);
 • datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3);
 • datový formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM).

Datovým formátem účetních záznamů je:

 • ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

Datovým formátem blíže neurčených záznamů je:

 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI);
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší;
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile);
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8;
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document);
 • datový formát textových a tabulkových dokumentů .prn (tisk ze záznamu rychloměru do souboru);
 • datový formát záznamu rychloměru Trameco s koncovkou .fla;
 • datový formát záznamu rychloměru Mesit s koncovkami .sig ,.ini a .csv;
 • a další datové soubory potřebné ke spuštění programu PROHLCAS.

Zaslání zprávy v jiném datovém formátu je nutné konzultovat se zaměstnanci podatelny, kteří Vám sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.