EN Česky

Vyhlášení výběrového řízení na Zájemce o koupi nepotřebného majetku (2. kolo)

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve zněních pozdějších předpisů, vyhlašuji výběrové řízení na zjištění vhodného Zájemce o koupi nepotřebného movitého majetku uvedeného v přílohách za těchto podmínek:

Stanovení kritérií:

  1. Majetek bude prodán vybranému Zájemci, který nabídne nejvyšší nabídkovou cenu. Nabídka musí být rovna nebo vyšší než minimální cena uvedená v příloze č. 2 - Nabídková tabulka.

  2. V případě shodných nabídek bude upřednostněna dříve příchozí nabídka.

Způsob podání nabídky:

  1. Nabídky se podávají e-mailem na adresu  jonas.hajek@dicr.cz  do  10. 9. 2023.
  2. Nabídku je možné podat pouze na přiloženém formuláři, který je přílohou č. 2 - Nabídková tabulka s vyplněnou nabídkovou cenou ve sloupci E.

 

Vyhodnocení nabídek a uzavření kupní smlouvy:

  1. Vybraný Zájemce bude vyzván k uzavření kupní smlouvy e-mailem.
  2. V případě, že vybraný Zájemce nebude na výzvu do pěti pracovních dní od odeslání reagovat nebo komunikace zjevně nepovede k uzavření kupní smlouvy, vyhrazuje si Zadavatel možnost oslovit dalšího Zájemce v pořadí, případně nabídnout majetek v novém kole výběrového řízení nebo s majetkem naložit v souladu s § 20 vyhlášky č. 62/2001 Sb.

Sjednat prohlídku majetku nebo získat podrobné informace o stavu, opotřebení a funkčnosti nabízeného majetku je možné na e-mailové adrese jonas.hajek@dicr.cz nebo na telefonním čísle 736 521 004.

 

Vyhlášení výběrového řízení na Zájemce o koupi nepotřebného majetkuPřílohy:

č. 1 Specifikace  nabízeného  majetkuč.2 – Nabídková  tabulkaZnalecký posudek Odkaz na stránky s nabídkou na webu UZSVM