EN Česky

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje

Správce a zpracovatel: Drážní inspekce

Drážní inspekce je orgán veřejné moci a zároveň národní vyšetřovací orgán pro bezpečností šetření mimořádných událostí v drážní dopravě. 

 

Kontakt:

Těšnov 1163/5,

110 00 Praha 1

mail@dicr.cz

ID DS: vi6aigp

 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: poverenec@dicr.cz
Drážní inspekce neprovádí automatizované rozhodování či profilování. Osobní údaje se nepředávají do třetích zemí. Účel zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování a další informace jsou v příloze.

 

Práva subjektu údajů:
  • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • požadovat od Drážní inspekce opravu nebo výmaz svých osobních údajů,
  • požadovat od Drážní inspekce omezení zpracování svých osobních údajů,
  • vznést u Drážní inspekce námitku proti zpracování svých osobních údajů,
  • požadovat od Drážní inspekce přístup ke svým osobním údajům.