EN Česky

Generální inspektor

Generální inspektor Drážní inspekce je statutárním orgánem Drážní inspekce, který činí v souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., všechny úkony jako vedoucí organizační složky státu.

Generální inspektor řídí činnost Drážní inspekce. Zajišťuje nezávislé a objektivní šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.

V zájmu zjištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy vydává doporučení drážnímu správnímu úřadu.

Generální inspektor přímo řídí ředitele jednotlivých útvarů.

Generální inspektor je služebním orgánem všech zaměstnanců Drážní inspekce; v případě nepřítomnosti generálního inspektora jej zastupuje Ing. Petr Maikranz, ředitel Územního inspektorátu Ostrava (viz sekce Kontakty).

Do funkce generálního inspektora byl s účinností od 1. července 2016 jmenován Mgr. Jan Kučera. Telefonní číslo (+420) 736 521 111, osobní email jan.kucera@dicr.cz.

DI_Jan_Kucera.jpg
 

Fotografie v plném rozlišení ke stažení zde (Drážní inspekce dává souhlas s použitím tohoto snímku ve sdělovacích prostředcích bez nároku na honorář v případě, že tato fotografie bude použita jako ilustrační fotografie k vyjádření generálního inspektora Drážní inspekce.).