EN Česky

Územní působnost

Plzeň
Územní inspektorát Čechy (pracoviště Plzeň)

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

tel. (+420) 736 521 058
mail: plzen@dicr.cz
ID DS vi6aigp

Praha
Ústřední inspektorát Těšnov 1163/5

110 00 Praha 1

tel. (+420) 736 521 003
mail: mail@dicr.cz
ID DS vi6aigp

Územní inspektorát Čechy (pracoviště Praha)

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1

tel. (+420) 778 701 088
mail: praha@dicr.cz
ID DS vi6aigp

Ostrava
Územní inspektorát Ostrava

Peterkova 132
708 00 Ostrava

tel. (+420) 736 521 046
mail: ostrava@dicr.cz
ID DS vi6aigp

Brno
Územní inspektorát Brno

Cejl 62
602 00 Brno

tel. (+420) 736 521 059
mail: brno@dicr.cz
ID DS vi6aigp

Mapa hranic územních inspektorátů a pracovišť

Mapa územní působnosti v plném rozlišení ke stažení zde.