EN Česky

O Drážní inspekci

Představení Drážní inspekce

Drážní inspekce je státní instituce, která šetří příčiny a okolností vzniku mimořádných událostí (nehod) na dráhách. Při tomto šetření je nezávislá na jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy, přitom do probíhající šetření nesmí Ministerstvo dopravy ani jiné orgány zasahovat. Drážní inspekce má celkem 38 zaměstnanců v pěti městech České republiky (Ostrava, Brno, Praha, Plzeň, České Budějovice).

Drážní inspekce není součástí žádného provozovatele dráhy, dopravce ani regulátora železnic. Drážní inspekce nevykonává ani kontrolu nad dodržováním povinností ze strany provozovatelů drah či drážní dopravy,  rovněž neřeší vztahy mezi cestujícími a dopravcem (jízdné, úroveň cestování).

Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán a v ČR vznikla k 1. lednu 2003.

 

Šetření mimořádných událostí

Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí je hlavním úkolem Drážní inspekce. Šetření je vedeno zejména s cílem zabránit opakování mimořádné události (Drážní inspekce se odpovědností a vinou vůbec nezabývá, šetří pouze příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí). Výsledkem šetření je závěrečná zpráva, která je zveřejněna na webu Drážní inspekce. Na základě poznatků ze šetření následně, je-li to s ohledem na předcházení mimořádným událostem vhodné, obsahuje závěrečná zpráva rovněž bezpečnostní doporučení určené Drážnímu úřadu, Agentuře Evropské unie pro železnice, jinému správnímu orgánu nebo příslušnému orgánu jiného členského státu. Drážní úřad a jiný správní orgán využijí bezpečnostní doporučení k přijetí odpovídajících opatření, včetně návrhu na změnu právní úpravy.