EN Česky

Úvodní slovo generálního inspektora

Jako většině zaměstnanců se i mně při vyslovení slov strategie, koncepce či akční plány objevily mžitky před očima a hlavou mi proběhla myšlenka: „Zase zbytečné papírování, které nikoho nezajímá a k ničemu neslouží, a jen nás bude zdržovat od naší práce, kterou je šetření mimořádných událostí“. Od přípravy strategie Drážní inspekce jsem nečekal, že bychom zjistili něco převratného, ale spíše si potvrdili to, co známe, a zkusili se na tyto problémy podívat jinýma očima.

Drážní inspekce je úřad, který si je vědom svých předností a vnímá i své nedostatky, které se snaží společnými silami pozvolna odstraňovat. Současně existuje řada koncepčních dokumentů, které určují naši práci (strategie v různých oblastech přijatých na úrovni vlády, resortu dopravy). Tyto dokumenty respektujeme a děláme vše proto, abychom jejich obsah naplnili. Nejde však o dokumenty, do kterých bychom mohli zasahovat a které by byly výhradně zaměřeny na činnost Drážní inspekce. Dokument, který se bude týkat jen Drážní inspekce, bude odrážet naše skutečné potřeby a bude pro nás snazší se jej držet. Ačkoliv je hlavním posláním šetření mimořádných událostí a zvýšení bezpečnosti na dráhách, je nutné se věnovat i podpůrným procesům, díky kterým může Drážní inspekce fungovat.

Ke strategii jsme přistoupili opět týmově a pod vedením garanta popsali základní stav organizace, její silné stránky i oblasti vhodné ke zlepšení. Zapojit se mohl každý zaměstnanec a já kolegům za jejich účast při tvorbě děkuji.

Naše strategie odpovídá omezeným kapacitním možnostem i omezeným zdrojům na rozvojové aktivity a projekty nad rámec běžné činnosti. I tak jsme si stanovili ambiciózní cíle se záměrem posunout kvalitu naší práce ještě o kus dál.

Mgr. Jan Kučera              
generální inspektor Drážní inspekce

Soubory ke stažení:

Plán strategického rozvoje Drážní inspekce do roku 2026

Příloha 1 – Koincidence
Příloha 2 – Implementační plán
Příloha 3 – Ganttův diagram