EN Česky

 

 

Drážní inspekce - sídlo

Mgr. Jan Kučera, generální inspektor
jan.kucera@dicr.cz

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
IČO: 75009561
adresa elektronické podatelny: mail@dicr.cz
ID DS: vi6aigp
tel.: (+420) 736 521 003 - pevná linka
tel.: (+420) 736 521 111 - mobil

 


Upozorňujeme, že Drážní inspekce nevykonává státní dozor ve věcech drah
. Případné podněty na zdroje ohrožení bezpečnosti (rozhledové poměry na přejezdech, přístup k vlakům, systém kontroly strojvedoucích, jejich odbornost či zdravotní způsobilost atd). prověřuje příslušný drážní správní úřad, jemuž je možné adresovat i podněty ke zlepšení - pro dráhu železniční jde o Drážní úřad v Praze (viz sekce Užitečné odkazy). Zdrojem ohrožení není ani případ, kdy přejezd varuje uživatele pozemní komunikace, že se k přejezdu blíží vlak, i když žádný vlak nejede - jedná se o poruchu, která neohrožuje bezpečnost - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit. Totéž platí i pro poruchové stavy přejezdových zabezpečovacích zařízení (pokud v důsledku toho nedošlo ke střetnutí).

Drážní inspekce také neřeší jízdní řády, zpoždění vlaků, ceny jízdného, chování personálu, stav WC, fungování klimatizace, čistotu ve vlacích či v nádražních budovách, zveřejňování jízdních řádů, hlášení ve stanicích ani hlukovou zátěž, vibrace či prach spojené s jízdou vlaků.

Ústřední inspektorát

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
kancelar@dicr.cz (mail@dicr.cz)
tel.: (+420) 736 521 003

Ústřední inspektorát – EKO
Vedoucí oddělení:  Bc. Michal Sypták
michal.syptak@dicr.cz
tel.: +420 736 521 002

Ústřední inspektorát – OI
Vedoucí oddělení:  Ing. Martin Vančura
martin.vancura@dicr.cz
+420 736 521 015

Ústřední inspektorát – COP
Vedoucí oddělení:  Ing. David Viščor
david.viscor@dicr.cz
+420 736 521 060

 

Územní inspektorát Ostrava

Ing. Petr Maikranz - ředitel Územní inspektorát Ostrava
Peterkova 132
708 00 Ostrava
ostrava@dicr.cz
petr.maikranz@dicr.cz
tel.: (+420) 736 521 046

Oddělení I infrastruktury a zabezpečovacího zařízení
Vedoucí oddělení: Ing. Adrian Kufa
adrian.kufa@dicr.cz
+420 736 521 047

Oddělení II provozu a určených technických zařízení
Vedoucí oddělení: Robert Kindl
robert.kindl@dicr.cz
+420 736 521 018

Územní inspektorát Brno

Bc. Josef Dvořák - ředitel Územního inspektorátu Brno
Cejl 62
602 00 Brno
brno@dicr.cz
josef.dvorak@dicr.cz

tel.: (+420) 736 521 059

Oddělení I infrastruktury a zabezpečovacího zařízení
Vedoucí oddělení: Libor Bruzl
libor.bruzl@dicr.cz
+420 736 521 017

Oddělení II provozu a určených technických zařízení
Vedoucí oddělení: Ing. Ondřej Chromý
ondrej.chromy@dicr.cz
+420 736 521 038

Územní inspektorát Čechy

Ing. Petr Mencl - ředitel Územního inspektorátu Čechy
Purkyňova 22
301 00 Plzeň
plzen@dicr.cz
petr.mencl@dicr.cz

tel.: (+420) 736 521 058

Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení
Vedoucí oddělení: Ing. Josef Šimák
josef.simak@dicr.cz
+420 736 521 036

Oddělení II Praha provozu a určených technických zařízení
Vedoucí oddělení – pověřen řízením pracoviště Praha: Ing. Jan Novák
Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
praha@dicr.cz
jan.novak@dicr.cz

tel.: (+420) 778 701 088

Oddělení III Plzeň
Vedoucí oddělení: Jaroslav Říha
jaroslav.riha@dicr.cz
+420 736 521 035

Hlášení mimořádných událostí pro provozovatele dráhy a dopravce

e-mail: pohotovost@dicr.cz
telefoní číslo na nepřetržitou linku: (+420) 736 521 001.

Linka neslouží veřejnosti k podávání stížností ani podnětů pro prověření případného ohrožení.

Toto číslo neslouží k oznámení špatné funkce přejezdu - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.

Stížnosti na chování zaměstnanců Drážní inspekce

e-mail: stiznosti@dicr.cz

tel.: (+420) 736 521 111

 Elektronický formulář pro podání stížnosti

 

Kontaktní formulář

Přidat přílohu

Přetáhněte soubor nebo

  • Přílohy