EN Česky

Šetření mimořádných událostí

Šetření příčin a okolností mimořádných událostí je prvořadým úkolem Drážní inspekce. Při šetření Drážní inspekce zjišťuje příčinu nehody s cílem zabránit jejímu opakování a policie zkoumá trestněprávní odpovědnost konkrétních osob.

Na místě mimořádné události inspektor Drážní inspekce zajišťuje skutečnosti potřebné pro vyšetřování. Na základě poznatků z nehod Drážní inspekce dává doporučení drážnímu správnímu úřadu. Ten k nim přihlíží při vydávání povolení, osvědčení a licencí.

Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí. Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily:

a) bezpečnost drážní dopravy,
b) bezpečnost osob,
c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo
d) životní prostředí.

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2017 Drážní inspekce již nevykonává státní dozor ve věcech drah. Případné podněty na zdroje ohrožení bezpečnosti (rozhledové poměry na přejezdech, přístup k vlakům, systém kontroly strojvedoucích, jejich odbornost či zdravotní způsobilost atd). prověřuje příslušný drážní správní úřad, jemuž je možné adresovat i podněty ke zlepšení - pro dráhu železniční jde o Drážní úřad v Praze.

Drážní inspekce také neřeší jízdní řády, zpoždění (odřeknutí) vlaků, ceny jízdného, chování personálu, stav WC, fungování klimatizace, čistotu ve vlacích či v nádražních budovách ani hlukovou zátěž, vibrace či prach spojené s jízdou vlaků. Zdrojem ohrožení není ani případ, kdy přejezd varuje uživatele pozemní komunikace, že se k přejezdu blíží vlak, i když žádný vlak nejede - jedná se o poruchu, která neohrožuje bezpečnost - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.

Hlášení mimořádných událostí pro provozovatele dráhy a dopravce

e-mail: pohotovost@dicr.cz
telefoní číslo na nepřetržitou linku: (+420) 736 521 001.

Linka neslouží veřejnosti k podávání stížností ani podnětů pro prověření případného ohrožení.

Toto číslo neslouží k oznámení špatné funkce přejezdu - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.