EN Česky

Vznik události: 18.1.2023 09:20
Popis události: střetnutí vlaku Os 7947 s nákladním automobilem, tvořeným tahačem návěsů s návěsem, na železničním přejezdu P509 s následným vykolejením řídicího vozu předním podvozkem.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Zdice – Protivín, železniční přejezd P509 v km 41,179 mezi železničními stanicemi Čimelice a Mirovice.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 7947);
řidič nákladního automobilu.
Následky: 6 zraněných;
celková škoda 10 690 540 Kč. *)
*) Výše škody ke dni zpracování ZZ nebyla konečná.
Bezprostřední příčina: uváznutí nákladního automobilu v prostoru nebezpečného pásma železničního přejezdu způsobené couváním řidiče nákladního automobilu na kluzké vozovce.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

Vytvořeno: 18.1.2023

'