EN Česky

Vznik události: 14.09.2023 16:19
Popis události: srážka vlaku Os 6051 s protijedoucím vlakem Pn 62422 a následné vykolejení jednoho taženého drážního vozidla vlaku Pn 62422, čemuž předcházela nedovolená jízda vlaku Os 6051 za hlavní (odjezdové) návěstidlo S1.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Nymburk hlavní nádraží – Mladá Boleslav hlavní nádraží, výhybna Bezděčín, dobrovické zhlaví, km 24,850.
Místem nedovolené jízdy bylo hlavní (odjezdové) návěstidlo S1 v km 24,878.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 6051);
ČD Cargo, a. s. (dopravce vlaku Pn 62422).
Následky: 3 zranění;
celková škoda 2 526 003 Kč. *)
*) Výše škody ke dni zveřejnění zprávy nebyla konečná.
Bezprostřední příčina: nezastavení vlaku Os 6051 před hlavním (odjezdovým) návěstidlem S1 výhybny Bezděčín, které návěstilo návěst „Stůj“, zapříčiněné nesprávným způsobem jízdy osoby řídící drážní vozidlo vlaku Os 6051 na návěst „Výstraha“ návěstěnou hlavním (vjezdovým) návěstidlem S, které předvěstilo návěst „Stůj“ na následujícím hlavním návěstidle.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

Tisková zpráva k mimořádné události


Vytvořeno: 21.9.2023 13:04

'