EN Česky

Dnes 2. 5. 2024 v 13:15 hodin odjela z Čisovic vlaková souprava bez strojvedoucího a cestujících na širou trať. Vlaková souprava ujela více než 5 km a následně vykolejila. V průběhu jízdy dle dosavadních zjištění dosáhla rychlosti vyšší než 100 km/h. Při mimořádné události nebyl nikdo zraněn. Celkově byly odhadnuty škody na 9,1 milionu korun (8,5 mil. vlak, 600 tisíc trať). Na místě mimořádné události šetřili příčiny a okolnosti jejího vzniku dva inspektoři Drážní inspekce, která zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy. Na základě dosavadního šetření pracuje Drážní inspekce s variantou selhání lidského faktoru nebo technické závady na soupravě.


Vytvořeno: 2.5.2024 18:58

'