EN Česky

Vznik události: 5.6.2023 07:13
Popis události: střetnutí vlaku Os 3902 se silničním motorovým vozidlem – nákladním automobilem s následným vykolejením řídicího drážního vozidla oběma podvozky.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, Valašské Meziříčí – Kojetín, mezi železničními stanicemi Bystřice pod Hostýnem a Holešov, železniční přejezd P7263 v km 26,819.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 3902);
řidič silničního motorového vozidla.
Následky: 10 zraněných;
celková škoda 4 900 742 Kč. *)
*) Výše škody ke dni zveřejnění zprávy nebyla konečná.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí nákladního automobilu na železniční přejezd P7263 v době, kdy se k němu blížil vlak Os 3902, způsobené jednáním řidiče nákladního automobilu, který se nepřesvědčil, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
• přijetí opatření, které zajistí změnu způsobu zabezpečení železničního přejezdu P7263 (využívaného zejména nákladními automobily), a to z důvodu dopravního momentu překračujícího hodnotu 10 000, tak, aby byl předmětný železniční přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným doplněným závorovými břevny;
• přijetí opatření, které při současném způsobu zabezpečení železničního přejezdu P7263 neprodleně zajistí zvýšení vnímání svislého dopravního značení uživateli pozemní komunikace doplněním stávajících výstražných dopravních značek A 32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ retroreflexním fluorescenčním žlutozeleným podkladem.
Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

Tisková zpráva k mimořádné události
Vytvořeno: 7.6.2023 12:18

'