EN Česky

Vznik události: 22.2.2023 18:26
Popis události: nezajištěná jízda vlaku Os 28424 s jeho následným vykolejením.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, dopravna D3 Malšice, výhybka č. 2sv, km 10,195.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 28424).
Následky: bez újmy na zdraví osob;
celková škoda 717 897 Kč.
Bezprostřední příčina: • nepřestavení výhybky se samovratným přestavníkem č. 2sv dopravny D3 Malšice
do přednostní koncové polohy a následný vjezd vlaku Os 28424 na tuto výhybku.
Z důvodu absence diagnostického systému přenosu indikací samovratného přestavníku, tj. informací o stavu přednostní koncové polohy výhybky č. 2sv se samovratným přestavníkem, nebylo možné prokazatelným způsobem stanovit případnou příčinnou souvislost týkající se úloh a povinností jak provozovatele dráhy, tak i dopravce se vznikem MU.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

Vytvořeno: 27.2.2023 13:12

'