EN Česky

 

Vznik události: 16.1.2024 18:55
Popis události: nedovolená jízda vlaku R 1334 za neproměnné návěstidlo (námezník) s návěstí „Konec vlakové cesty“ (a „Hranice koleje“) s následným vjetím do připravované vlakové cesty pro protijedoucí vlak R 1333 a násilným přestavením výhybky č. 2.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Česká Lípa hlavní nádraží – Liberec, železniční stanice Rynoltice, neproměnné návěstidlo (námezník) s návěstí „Konec vlakové cesty“ (a „Hranice koleje“), platného pro staniční koleje č. 1 a 3, km 119,934.
Místem násilného přestavení byla výhybka č. 2 na zhlaví směr Jablonné v Podještědí železniční stanice Rynoltice.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
ARRIVA vlaky, s. r. o. (dopravce vlaků R 1334 a R 1333).
Následky: bez újmy na zdraví osob;
celková škoda 23 315 Kč.
Bezprostřední příčina: nejednání osoby řídící drážní vozidlo vlaku R 1334 za vjezdu a jízdě v železniční stanici Rynoltice, která je stanicí bez odjezdových návěstidel, jako za vjezdu a jízdě vlaku pravidelně zastavujícího, který musí ve stanici zastavit, pokud nebyl výpravčím vypraven.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Ministerstvu dopravy České republiky ve spolupráci s Drážním úřadem specifikovat obsahem právního předpisu:
◦ minimální rozsah a způsob provádění seznámení s traťovými poměry na tratích a v dopravnách, kde osoba řídící drážní vozidlo bude řídit drážní vozidlo, např. stanovením minimálního počtu projetí vymezené dráhy nebo její části oběma směry ve dne a v noci,
◦ požadavky na evidenci a archivaci dokumentace prokazující skutečné provedení dílčích částí seznámení, s traťovými poměry na tratích a v dopravnách, kde osoba řídící drážní vozidlo bude řídit drážní vozidlo,
tak, aby byl zcela naplněn požadavek určitosti, vč. právní jistoty, a adresátům dané právní povinnosti nebránila praxe v jejím důsledném uplatnění pro splnění a naplnění povinnosti stanovené § 35 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, aby osoba řídící drážní vozidlo byla prokazatelně seznámena s traťovými poměry na tratích a v dopravnách, kde řídí (bude řídit) drážní vozidlo.

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 


Vytvořeno: 19.1.2024 12:44

'